High school musical

Temat: Zażalenie na postanowienie sądu.
Witam! Jestem wierzycielem, dłużnik złożył skargę na czynności komornicze do sądu a sąd uznał iż skarga dłużniczki była zasadna i obciążył kosztami stronę przegrywającą tj. wierzyciela, czyli mnie. Mam prawo do wniesienia zażalenia od postanowienia sądu w ciągu 7 dni. Czy mogę prosić o wzór takiego zażalenia i czy są jakieś szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego zażalenia? Czy jednak w większości przypadków...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=598Temat: Policja, PZPN, sądy dla chuliganów, karty chipowe...
wniosku na swojej stronie internetowej. W środę mija termin składania zażaleń (trwa siedem dni od momentu zatrzymania), jednak można wysyłać je pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), więc jeszcze nie wiadomo, ile ostatecznie osób złoży takie wnioski. Jak poinformowano w Sądzie Okręgowym w Warszawie, do środowego popołudnia wpłynęło 28 zażaleń od kibiców, jednak kolejne mogą jeszcze wpłynąć drogą pocztową. Jak wyjaśniono w referacie prasowym SO, sąd najprawdopodobniej zwróci się do prokuratury o protokoły z zatrzymań i konieczną dokumentację. Sprawy zażaleń rozpatruje jeden z wydziałów karnych Sądu Rejonowego...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=2919


Temat: Ratujmy zamek w Swobnicy
przesłąnie do sądu, a sąd 30 dni na wyrok. Jakbyś potrzebował wzoru skargi, to znajdziesz takie do przeróbki w wątku : http://www.odkrywca.pl/ar...046.html#654046 Były w innej sprawie, ale można je stuningować. Są...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3509


Temat: Pozew autorstwa kolegi archi
skorpion, oczywiscie to błedna decyzja, ale jak sie okazuje nie odosobniona. juz w jednym z sądów taka sytuacja miała miejsce, zainteresowany wkleił zażalenie, jakie złożył Mozna skorzystac z wzoru ( tak sądzę ) -bb, mam nadzieje, ze nie masz nic przeciwko temu ? dnia …………. 2008 r. Powódka …………………… Pozwany Sąd Rejonowy w ……………. Sygn. akt …………………. Do Sądu Okręgowego w ……………… za pośrednictwem Sądu Rejonowego w ……………. ZAŻALENIE Wnoszę zażalenie na zarządzenie z dnia ………… 2008 r. o zwrocie pozwu, domagając się jego uchylenia . Zarzucam zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie art. 505 ze ... jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych. Pozew przeze mnie złożony nie dotyczy roszczenia wynikającego z umowy lecz ze stosunku pracy nawiązanego w drodze powołania. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu ... wnoszę i wywodzę, jak na wstępie. Załączniki: - odpis zażalenia
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=452


Temat: Patenty bez 50% kosztów uzyskania przychodów.
Wynalazcy, którzy na podstawie umów cywilnych i umów o pracę opracowują projekty wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp., nie mają prawa do stosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodu, przysługujących twórcom – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 452/08). Spółka wypłaca wynagrodzenie twórcom projektów wynalazczych, tj. wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp. Z twórcami (pracownikami lub ... pkt 1 updof koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela określa się w wysokości 50% w stosunku do uzyskanego przychodu. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnika. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił zmiany postanowienia organu I instancji. Na powyższą decyzję Dyrektora spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd I instancji potwierdził stanowisko korzystne dla twórców i oddalił skargę spółki. Sprawa trafiła do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynalazcom, którzy na podstawie umów cywilnych i umów o pracę opracowują projekty wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp., przysługują zwykłe koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Sądu nie mają o­ni prawa do stosowania podwyższonych 50% kosztów jak twórcy. Sąd podkreślił, że...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=387


Temat: Wzory pism sądowych
od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB 28. Pozew o alimenty 37 kB ... 36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB 37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB 38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB 39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB 40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB 41. Zażalenie 46 kB 42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB 44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB 46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB 47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB 48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB 49. Skarga na przewlekłość postępowania link: Quote: http://rs362.rapidshare.com/files/92291111/WZORY_PISM_PROCESOWYCH.rar
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=66437


Temat: Rozprawa sądowa.
lub obrońcy tylko w sposób uniemożliwiający ujawnienie okoliczności, o których mowa w § 1. § 3. Świadka przesłuchuje prokurator, a także sąd, który może zlecić wykonanie tej czynności sędziemu wyznaczonemu ze swojego składu - w miejscu i w sposób uniemożliwiający ujawnienie okoliczności, o których mowa w § 1. W przesłuchaniu świadka przez sąd lub sędziego wyznaczonego mają prawo wziąć udział prokurator, oskarżony ... których mowa w § 1, świadkowi i oskarżonemu, a w postępowaniu przed sądem także prokuratorowi, przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową. § 6. W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania świadka podlega zniszczeniu; o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w aktach sprawy. § 7. Świadek może, do czasu zamknięcia przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji, wystąpić z wnioskiem o uchylenie postanowienia, o którym mowa w § 1. Na postanowienie w przedmiocie wniosku służy zażalenie. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio. W razie uwzględnienia wniosku protokół przesłuchania świadka podlega ujawnieniu w całości. § 8. Jeżeli okaże się, że w czasie wydania postanowienia, o ... zeznania lub nastąpiło jego ujawnienie, prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym sąd, na wniosek prokuratora, może uchylić to postanowienie. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio. Protokół przesłuchania świadka podlega ... tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wzór takiego wniosku umieszczam w DOWNLOAD pod logiem forum, w zakładce pisma procesowe w podkategorii postępowanie karne pod nazwą wniosek o zachowanie...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=380


Temat: [ZAŁĄCZNIKI] Wzory pism procesowych
Poniżej znajduje się plik do ściągnięcia, który zawiera paczkę wzorów pism procesowych. Lista wzorów: 1. Apelacja 31 kB 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB 3. Skarga na czynności komornika 34 ... 20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 27. Odwołanie od ... 37 kB 35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB 36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB 37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB 38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB 39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB 40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB 41. Zażalenie 46 kB 42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB 44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB 46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB 47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB 48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB 49....
Źródło: my-ksztalciuchy.pl/viewtopic.php?t=1673


Temat: Skazany za organizowanie szkolenia na strzelnicy bez atestu
dniu 10 lipca 2003 r. przez Sąd Rejonowy w Sopocie II Wydział Karny, (doręczonego w dniu 15 lipca 2003 r.), w sprawie przeciwko Andrzejowi Kowalskiemu, oskarżonemu o przestępstwo z art. 178a ... okiem przed zlozeniem w Sadzie, koszt nie powinien byc wielki Tu masz najprostszy wzor sprzeciwu z samego zrodla : http://klodzko.sr.gov.pl/...wpage&pageid=36
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=43085


Temat: Złodziejski ZUS
sądu. Do tego dołącza swoją opinię, że pieniądze emerytom się nie należą, oraz żądanie, aby sąd przyznał Zakładowi pieniądze za tzw. zastępstwo procesowe (czyli za prawnika ZUS, który pisma emerytów czytał). ... ściągać od nich dodatkowe pieniądze. Włodzimierz Czechowicz, sędzia Sądu Okręgowego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na warszawskiej Pradze, do którego wpłynęło 4 tys. pism od emerytów: - Gdy stwierdziliśmy, że są ... sędzia i zaraz dodaje. - Ale ZUS przysyłał nam zażalenia, że im się pieniądze od emerytów należą. Sędzia Czechowicz przyznaje, że jedyne, co mógł zrobić, to zasądzić minimalną stawkę - 60...
Źródło: forum.banda.pl/viewtopic.php?t=2988