High school musical

Temat: Wniosek o urlop 2004
" />JAk powinien wyglądać nowy od 2004 roku wniosek o URLOP WYPOCZYNKOWY? Powinno się go udzielać w godzinach, czy taki wzór jak poniżej jest zgodny z normami? Prcacownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje od poniedziałku do piatku od 8-00 do 12-00 wymiar 26 WNIOSEK URLOPOWY Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego od..05-05-2004...do..06-05-2004.... za rok.2004..., tj..2.. dni roboczych ( .16 godz). Do wykorzystania pozostało mi....11...dni roboczych ( 88 godz.) urlopu wypoczynkowego. ...................................................................
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11587Temat: Opieka nad dzieckiem
" />Dziś dosłałam wniosek od pracownicy (sklecony dwa po trzy) proszacej o 1 dzień opieki nad dzieckim. Wiem że bez oświadczenia z jej strony że opiekuje się dzieckiem nie ma prawa dostać (prócz urlopu wypoczynkowego ) dodatkowo 2 dni zwolnienia z pracy. Nie wiem tylko jakiej treści ma być to oświadczenie, sa na to jakies druki, wzory? I wreszcze jak poprawie ma wyglądać wniosek pracownicy o udzielenie jej zwolnienia z pracy. Dziekuję.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18796


Temat: dopłata do wypoczynku
" />Ludzie czy wy umiecie czytać! Przeczytajcie dalej: § 4. 1. Świadczenia przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku na pisemny wniosek funkcjonariusza. 2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej. 3. Wypłata świadczenia następuje:   1)   nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiąga 14 dni kalendarzowych, ... Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza. 5. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia określa załącznik do rozporządzenia. Nabili nas w butelkę Nie mieli prawa wypłacić świadczenia z 2009 r w roku 2010 wszystkim funkcjonariuszom, którzy złożyli wnioski i wykorzystali urlopy.
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=1917


Temat: Opieka nad dzieckiem
" />Nie ma wzorów wniosków ani o urlop wypoczynkowy, ani o wolne dla pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14-tu. Należy to ustalić dla własnych potrzeb.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18796


Temat: dopłata do wypoczynku
" /> ">Ludzie czy wy umiecie czytać! Przeczytajcie dalej: § 4. 1. Świadczenia przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku na pisemny wniosek funkcjonariusza. 2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej. 3. Wypłata świadczenia następuje:   1)   nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiąga 14 dni ... Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza. 5. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia określa załącznik do rozporządzenia. Nabili nas w butelkę Nie mieli prawa wypłacić świadczenia z 2009 r w roku 2010 wszystkim funkcjonariuszom, którzy złożyli wnioski i wykorzystali urlopy. Masz Kolego zupełną rację, wielki związkowiec niech się nawet nie wygłupia takimi pismami. Lepiej by przypilnował wypłaty o czasie na podstawie istniejącego...
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=1917


Temat: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w stopniu znacznym oprócz uprawnień wymienionych przy poprzednich stopniach mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153,00 zł (2007 r.) wypłacanego przez MOPS z mocy prawa na podstawie udokumentowanego wniosku na ... kierowcę łagodzi kłopoty związane z dodatkowymi badaniami lekarskimi. Osoby po przeszczepie serca (płuca) mogą uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Należy we wniosku podkreślić fakt dokonanej transplantacji oraz nieodwracalność zabiegu. Ostatnio najczęściej (ale nie zawsze!) są podejmowane decyzje o terminowym okresie ważności orzeczenia. Poza niedogodnością (perspektywa ponownego składania wniosku za kilka lat) – nie ma to większego znaczenia, gdyż za kilka ... publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 02..179.1495 z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką,...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=2160