High school musical

Temat: Czipowanie
tego... Na chwilę obecną miasto nie może ot tak sobie nałożyć obowiązku czipowania na mieszkańców, do tego musi być ustawa... Szczegóły są na stronie RPO wraz z linkiem do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego http://www.rpo.gov.pl/ind...cz=1#znalezione Jeśli to się odmieniło to przepraszam za zamieszanie i proszę o źródło...
Źródło: forum.rott.pl/viewtopic.php?t=522Temat: Budowa domu na działce rolnej
Moje odwołanie do WSA jest już prawie gotowe. Przyjałem jedyną chyba - słuszną stystematykę. Powtórzę i rozwinę wcześniejsze argumenty oraz dodam kilka nowych, które ostatnio udało mi się uzyskać. Wskażę gdze ... jestem:) Następnie (najprawdopodobniej) przekażę skargę na działanie omawianego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Skarg w Ministerstwie Infrastruktury. Przekazywanie skargi na działanie urzędu - tylko do wydziału skarg w którym w/g nas nastąpiło ... - z tego skrzętnie korzystać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie równoległego przekazania skargi do innych instytucji:) Jeśli zbierze się sporo skarg na danego urzędnika, po pewnym czasie można liczyć na ... odpuszczamy. W kwestii doklejenia się do uchwały o zmianie MPZP w mojej gminie - nie było to możliwe. Choć formalnie było dopuszczalne. Rzecz jasna na takie rozszerzenie musiała by wyrazić zgodę Rada Gminy. Jednak uchwała do której chciałem się dokleić - była już zaopiniowana (negatywnie) przez 2 komisje. Nie wiem na pewno czy została przyjęta, ale ponoć miała zostać odrzucona. Dlatego nie...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3370


Temat: Metoda na powrót Burmistrza
lutego. Natomiast jeszcze nie wiadomo jakie wywola to skutki. Po przeslaniu uchwaly do Wojewody zostanie uchwala z dn 1 lutego uchylona lub nie. Jesli nie zostanie uchylona to wtedy dalej uchwala bedzie sie zajmowal WSA. Wszystko zalezy od Prawnikow - rozpatrywanym problemem jest mozliwosc wznowienia mandatu. Rozmawialem telefonicznie z WSA w Gliwicach i faktycznie jesli skarga nie zostala jeszcze przez Sad rozpatrywana ( a nie jest ), to mimo iz wplynela do sadu, RM w Czeladzi moze w ramach samokontroli uchylic swoja uchwale i wtedy postepowanie zostanie umorzone. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego obowiazuje od ... napisane powyzej sa to nowe okolicznosci, ale nie zabraniaja one RM podjecia takiej uchwaly.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=485


Temat: Stypendia Unijne Małoplskie Skandal- dwie ostatnie raty nie zostana wypłacone
finansowane przez Unię Europejską. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił całą uchwałę, uznając, że nie było podstaw prawnych do jej podjęcia. Sąd podkreślił, że pomoc stypendialna dla studentów nie jest zadaniem ... całej Polsce - mówi Maciej Trąbka, prawnik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (to ta jednostka wskazywała studentów - stypendystów). - Co ważniejsze - wyrok w podobnej sprawie w innym rejonie Polski jest całkowicie inny, bo uchwała rady została tam podtrzymana przez sąd. Jestem przekonany, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie wyrok WSA w Krakowie zostanie uchylony. Problemem jednak jest...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=291475


Temat: RELACJE Z POSIEDZENIA SESJI GMINY ANDRZEJEWO
z art. 3 ust. 1 ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach organami właściwymi do ustanawiania w drodze uchwały przez jednostki samorządu gminnego własnych symboli są rady gmin. ... zaliczyć można więc także chociażby sztandar, logo, hejnał, pieczęć bądź odznakę. Kompetencje do podejmowania uchwał w sprawie herbu gminy przyznaje radzie gminy ponadto art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. W zgodzie z tradycją historyczną Wzór symbolu musi zostać ustanowiony zgodnie z zasadami heraldyki (nauka o herbach i rodach szlacheckich), weksylologii (nauka, której przedmiotem jest badanie dziejów i znaczeń ... jest wiążąca dla organu gminy, a co za tym idzie, w przypadku jej braku rada nie może podjąć uchwały o ustanowieniu symbolu. Potwierdza to wyrok NSA z 25 maja 2006 r., w którym stwierdził, że tylko pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydana na podstawie stanowiska kompetentnego w tej dziedzinie organu, jakim jest Komisja Heraldyczna, stwierdzająca, że wzory przedstawionych symboli są zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, daje podstawę organowi stanowiącemu danej jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu herbu, flagi czy innych symboli (I OSK 462/06). Jako przykład stanowiska odmiennego wskazać można chociażby wyrok WSA w Warszawie z 26 marca 2004 r., zgodnie z którym rada może podjąć uchwałę mimo negatywnej opinii co do przedstawionego projektu. Musi się jednak przy tym liczyć z tym, że podjęta przez nią uchwała będzie podlegała ocenie czy to wojewody, czy sądu administracyjnego, z punktu widzenia jej zgodności z przepisami ustawy o odznakach...
Źródło: andrzejewo.fora.pl/a/a,313.html


Temat: Nasz niepokonany Lucyfer może spróbuje Tobie pomóc
Krakowie. Dowodziła, że zarządzenie wydano na podstawie przepisów ustaw o gospodarce komunalnej oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. WSA oddalił skargę. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ... zakresie wykonać przyłącze, a zakład wodociągów i kanalizacji dokona jego odbioru. NSA oddalił skargę kasacyjną. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, organy stanowiące jednostek samorządu ... żadnym razie podstawą prawną do podejmowania uchwał określających odpłatność za włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej. Możliwość ustanowienia obowiązku ponoszenia opłat za przyłączenie do sieci nie wynika również z art. 15 i...
Źródło: babice.fora.pl/a/a,172.html


Temat: "Informator Działkowca" XII 2008; I-X 2009
... Urzędu Marszałkowskiego o zwrot opłat, które zostały bezzasadnie pobrane. W najbliższym czasie Prezydium Krajowej Rady PZD wyda uchwałę wykonawczą zgodną z wyrokiem NSA - odnoszącą się do uiszczonych przez rodzinne ogrody...
Źródło: barcinek.fora.pl/a/a,130.html


Temat: Przedszkole na ul. Żeligowskiego w Chotomowie
Fragment prototokołu z sesji październikowej "... Radny p. Przemysław Przewoźniczek  wiceprzewodniczący Rady nawiązując do podjętej przez Radę Gminy Jabłonna w dniu 28.08.2008r. uchwały w sprawie naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, przytoczył treść orzeczenia wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, stwierdzający nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Dolnośląskiego Uchwały nr XXII/1854/2004 Rady Miasta Wrocław z dnia 22 kwietnia 2004, w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto. Kwestionował tym samym ostatni punkt uzasadnienia do uchwały Rady Gminy Jabłonna z 28.08.2008r. w przedmiotowej sprawie, w brzmieniu:  częściowe pokrycie wydatków związanych z eksploatacją sprzętów, urządzeń i budynku przedszkola. W związku z przedstawionym wyrokiem WSA we Wrocławiu rodzi się pytanie, czy w świetle przedstawionych faktów ... nie musi. W ocenie p. Seweryna Kosiorka  pełnomocnika wójta ds. kontaktów społecznych być może z czasem do takiej sytuacji dojdzie, ale na chwilę obecną uchwała w przedmiotowej sprawie funkcjonuje. Radny...
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=920


Temat: Podatek za deszczówkę jest niezgodny z prawem!
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że uchwała wprowadzająca opłaty za deszczówkę została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Efekt jest natychmiastowy - od 10 lutego Zarząd Dróg Miejskich nie podpisuje nowych ... godząc się na absurdalną opłatę wniosła sprawę do sądu. Może to być wierzchołek góry lodowej, bo do sądowej bitwy przygotowują się kolejne spółdzielnie. Być może ściągający opłaty Zarząd Dróg Miejskich będzie musiał zwrócić pobrane do tej pory pieniądze (wiele będzie zależało od kolejnych wyroków w wyższych instancjach). - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla nas satysfakcjonujący - mówi Maja Pszczółka, specjalista do spraw komunikacji społecznej SM Grunwald. - Dążymy do zakończenia tej sprawy, ponieważ nie chcemy wprowadzenia dodatkowego podatku obciążającego mieszkańców. Uchwalona w styczniu ubiegłego roku uchwała Rady Miasta Poznania o wprowadzeniu opłat ... nie mają spółdzielnie mieszkaniowe, firmy i zarządcy nieruchomości. W ich przypadku stawki dochodzą nawet do 13 gr za mkw. Właśnie spółdzielnie mieszkaniowe zdecydowały się zaskarżyć uchwałę Rady Miasta. Sprawę wniosła SM Grunwald, ale pozostałe czekały na rozstrzygnięcie i do ruszą z pozwami teraz. - Znamy wyrok WSA - komentuje Tadeusz Szafer, kierownik oddziału infrastruktury technicznej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  - Nie mamy jednak jeszcze jego uzasadnienia. Gdy tylko do nas dotrze, nasza kancelaria prawna złoży skargę kasacyjną w NSA. Ponieważ jednak wyrok wstrzymuje wykonywanie uchwały Rady Miasta Poznania, to pobieranie opłat za deszczówkę zostało zawieszone. Do czasu wydania wyroku przez NSA. Wiem też, że podobną skargę szykuje w tej sprawie Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. Na uzasadnienie wyroku WSA czekają również w Zarządzie...
Źródło: poznaniacy.com/viewtopic.php?t=382


Temat: Likwidacja szkoły na Omańkowskiej
związków zawodowych - relacjonuje mama autystycznego dziecka. To jednak nie był koniec sprawy. Gmina zaskarżyła bowiem decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. - 7 sierpnia sąd oddalił skargę - mówi Wiesław Morys, rzecznik prasowy WSA. - Wyrok jest nieprawomocny. Gmina wystąpiła już o jego uzasadnienie. To oznacza, że po trzydziestu dniach od wpłynięcia uzasadnienia ma czas na złożenie skargi kasacyjnej na decyzję naszego sądu - wyjaśnia. Mimo wydłużającej się drogi prawnej urzędnicy podjęli już inne działania; poprawiony projekt uchwały dotyczący likwidacji ZSS nr 1 ma być poddany pod głosowanie podczas wrześniowej ... publicznych szkół - komentuje Joachim Otte, zastępca prezydenta miasta. Co stanie się jeśli tym razem uda się przeforsować uchwałę? - Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta Chorzów, Zespół Szkół nr...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1963


Temat: Ślepe tory?
Uchwała KZK GOP-u likwidująca w Gliwicach tramwaje i wprowadzająca w ich miejsce komunikację autobusową była zgodna z prawem - orzekł dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Oddalił tym samym skargę bytomianina ... zarząd KZG musiał się na to zgodzić - argumentuje Jarosław Ziemba. Sędzia Leszek Kiermaszek oddalając skargę podkreślił, że zadaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest jedynie sprawdzenie, czy KZK GOP podjął uchwałę zgodnie z prawem, w tym w zgodzie z własnym statutem. WSA nie wnika natomiast w jej skutki i nie rozstrzyga sporów. Trzeba podkreślić, że decyzja ta została poprzedzona badaniami i dyskusją w ... samej cenie. Trzeba podkreślić, w Gliwicach nie doprowadzono do likwidacji środka lokomocji, lecz zastąpiono go innym. Skarżący nie wykazali, by uchwała KZK GOP naruszyła czyjeś prawa. Nie podali też innych argumentów mogących ją skutecznie zakwestionować - mówił sędzia Leszek Kiermaszek. Wyrok nie jest prawomocny. Jarosław Ziemba jeszcze na sali sądowej zapowiedział, że nie wyklucza odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecni na rozprawie...
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=1472


Temat: Mieszkaniec pyta - Urząd odpowiada
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej rozpatrzenia mojej skargi. Dlaczego w materiałach nie dano radnym treści mojej skargi? Burmistrz przetłumaczył moją skargę po swojemu i radni podejmowali decyzję w oparciu o takie uzasadnienie do uchwały: UZASADNIENIE Działając w oparciu o art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) informuję, że skierowana do Rady Miejskiej w Czeladzi Pana skarga na Burmistrza Miasta Czeladź dotycząca odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchwałą nr ......../2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia ... skarżący nie zgadzając się z udzieloną odpowiedzią złożył skargę na Burmistrza Miasta. Kolejnym działaniem skarżącego było złożenie w dniu 26.11.2009 r. odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta Czeladź. ... publiczną.(3) Kwestia prawidłowości zastosowanego rozwiązania będzie przedmiotem analizy przez organ odwoławczy. 1. Dlaczego Burmistrz Miasta - czyli organ, który skarżę - przygotował uzasadnienie z uznaniem skargi za bezzasadną. To uzasadnienie jest do projektu uchwały, który radni dostają przed sesją. Warto zwrócić uwagę, że w tym samym dniu była rozpatrywana skarga innego mieszkańca w takim samym trybie. Ale do tamtego projektu uchwały nie było uzasadnienia. 2. Moja skarga nie dotyczyła informacji, których urząd nie posiada. Moja skarga dotyczyła decyzji organu o odmowie udostępnienia informacji publicznej z uwagi, iż uznał ją za informację niepubliczną. Rozstrzygnięcie czy to jest informacja publiczna czy jest to informacja niepubliczna było treścią skargi. A o tym nie ma mowy w tym uzasadnieniu. 3. To czy była to decyzja administracyjna czy informacja ... sposobie rozpatrzenia wniosku Sprawa w takim wypadku trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. SKO w takim wypadku także nie dopuszcza odwołania się, ponieważ urząd uznał, że to nie była decyzja administracyjna. Aby to sprawdzić, trzeba rozstrzygnąć czy to była informacja publiczna, czy niepubliczna. To może zrobić tylko WSA. To co podkreśliłem właśnie było kwestią dyskusji. A urząd nie uzasadnia stanowiska dwóch...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1860


Temat: Nowy Przewodniczący Rady Miasta - Sł. Święch
Administracyjnego - tłumaczy Renata Kostiw z Biura Prasowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stało się tak, bo prawo zakazuje łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której wykorzystany jest majątek gminy (w ... Rada musi podjąć decyzję o ewentualnym odwołaniu się od zarządzenia wojewody. Także rozpatrywanie skargi w WSA może potrwać, a tymczasem umowa dzierżawy prawdopodobnie wygaśnie. Magdalena Nowacka - Dziennik Zachodni Zwróćcie uwagę...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=604


Temat: : [ONET] wraca sprawa HGW
Wojewoda mazowiecki unieważnił decyzję Rady ws. Waltz Wojewoda mazowiecki Jacek Sasin unieważnił uchwałę Rady Warszawy, w której odmawia ona wygaszenia mandatu prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz - poinformował przewodniczący rady, Lech Jaworski (PO). - Dostałem dwa pisma, pierwsze w którym zostałem powiadomiony o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały odmawiającej wygaszenia mandatu. Następnie po trzech dniach dostałem decyzję wojewody stwierdzającą nieważność uchwały rady miasta - powiedział Jaworski. Przewodniczący Rady Warszawy dodał, że decyzję wojewody przyjął ze zdziwieniem. - Według pana wojewody nie ma już uchwały rady miasta, a według mnie jest to działanie obarczone nieprawidłowościami - powiedział. Jaworski dodał, że w imieniu Rady decyzję wojewody zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. REKLAMA Czytaj dalej Z kolei rzecznik wojewody mazowieckiego Maksym Gołoś powiedział, że decyzja o unieważnieniu uchwały została podjęta, bo była ona "niezgodna z prawem". W piątek mija czas, jaki wojewoda miał na podjęcie decyzji, czy uchwała o niewygaszaniu mandatu Gronkiewicz-Waltz jest zgodna z prawem. Uchwała została przyjęta ... tego oświadczenia, bo jej mąż nie prowadzi działalności na terenie Warszawy. Cała sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez WSA. W tej samej kwestii wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny. Uznał on przepisy dotyczące ... prezydentura. Niektórzy mogą uznać to za drobnostkę, ale w komentarzach do wpisu, w którym znalazł się plan zajęć Pani Prezydent na Uniwersytecie Warszawskim pojawiła się ważna opinia z którą się zgadzam....
Źródło: forum.blonia.pl/viewtopic.php?t=162


Temat: Przedszkola miejskie
S.A./Po 549/09), w którym sąd podzielił powyższe stanowisko, a w uzasadnieniu stwierdził m.in., że: „potrzeba konkretyzowania w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty odpłatnych świadczeń ... określenia w uchwale rady, w formie niejako cennika, jakich konkretnie świadczeń dotyczy ustalona opłata. Stwarza to jednocześnie możliwość zweryfikowania, czy odpłatnością nie objęto świadczeń bezpłatnych mieszczących się w podstawie programowej (inaczej ... w § 1 zaskarżonej uchwały, oznacza faktycznie ustalenie stałej odpłatności nauczania przedszkolnego dla wszystkich rodziców niezależnie od tego, czy wprowadzono w ogóle dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową wychowania świadczenia np. nauczanie języka obcego, podstaw informatyki, wykonywanie usług opiekuńczych itp. oraz, czy dziecko z tego rodzaju świadczeń korzysta. W konsekwencji też stwierdzić należy, że w kwestionowanej uchwale, w tym również w jej uzasadnieniu, ... dnia 7.07.2009 r. I OSK 1450/08), który w uzasadnieniu stwierdził: „Należy zgodzić się z obszernymi wywodami Sądu pierwszej instancji dotyczącymi zarówno tego, że upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 5 ... zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego”. W tym stanie rzeczy zdaniem Komisji należy uznać, że treść § 1 pkt 1 Uchwały Nr VI/18/07 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 marca 2007 r. ustalająca opłatę stałą w wysokości 50 zł, nie jest zgodna z obowiązującym prawem. Za takim stwierdzeniem może również przemawiać fakt, że po podjęciu kolejnej uchwały przez Radę Miasta Nr XVII/76/08 z dnia 6.03.2008 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze (zawiadomienie z dnia 20.03.2008 r. znak NK/BP.II.0911-183/08 z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego). W zawiadomieniu tym Wojewoda Lubelski stwierdza min., że „ W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty”. A to fragment uchwały RM Czeladź: 1. Zwalnia się ze stałej opłaty o której...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1660