High school musical

Temat: PN NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASKI MP-5
Wrocław dnia.......11.2007r. wg. rozdzielnika Dotyczy: WT na torby na maski MP-5 W odpowiedzi na pismo dotyczącego przetargu na dostawę części do maski przeciwgazowej MP-5 –TECH/583/2007 przesyłam Warunki Techniczne dla torby wzór 2007. Jednocześnie § 5. wzoru umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie „Warunki dostawy i odbioru 1. Odbioru technicznego towaru dokona Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wskazane przez Departament Zamówień Sił Zbrojnych. . 2. Sprzedawca ... powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Sprzedawca. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy. Wyroby będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Odbioru ilościowego dokona Kupujący w miejscu dostawy. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego przez Kupującego będzie dostarczenie przez Sprzedawcę wraz z towarem dowodu dostawy (np. faktura, wz, list przewozowy,) oraz protokół odbioru technicznego, Przyjęcia towaru odbywać się będą w dniach od poniedziałku do...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2288