High school musical

Temat: [prawo] Opłaty sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
rozwód 600 zł separacja 600 zł ochrona dóbr osobistych 600 zł ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł ochrona niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego nsa znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego 600 zł ... w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł unieważnienie małżeństwa 200 zł rozwiązanie przysposobienia 200 zł zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł unieważnienie uznania dziecka 200 zł ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej 200 zł naruszenie posiadania 200 zł uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł przyjęcie w poczet ... lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni 200 zł W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 1) do 2.000 ... zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł zniesienie separacji 100 zł ... wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe 1.000 zł jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł...
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=104