High school musical

Temat: Dział kadr
W tym temacie zgłaszamy wszelkie wnioski związane z urlopami, aktualizacją danych pracowniczych, o przydział stałego wozu itp. Wzór podania o urlop: Kod: Zaznacz całyNick i nr służbowy: Okres trwania urlopu: Powód: Aktualizację proszę robić według szablonu, ewentualnie pola które się nie zmieniają pozostawić puste. Kod: Zaznacz całyNr i nick: Działające linie: Etat (dni pracy): x/7 (pt. sob.) Działające linie podawać w kolejności od najmniejszej do największej Wzór zwolnienia: Kod: Zaznacz całyNr i nick: Powód zwolnienia:
Źródło: vztm.eu/viewtopic.php?t=3471Temat: umowa na czas określony
" />Jest to normalne wypowiedzenie, nie musisz podawać przyczyny i musisie kończyć w sobotę. Kodeks pracy-Art30 § 2/1/. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 3) czas nie określony. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. orzeczenia sądów wzory Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia Wypłacasz ekwiwalent za urlop jeżeli pozostał, urlop oczywiście proporcjonalny. PS Rafał. Co oznacza wyraz prywaciarz i jak należy pisać ciężko??? Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42658


Temat: Stypendium naukowe a podatek
" />No i chyba doszedłem już do wszystkiego ale strasznie to skomplikowane... otóż zgodnie z USTAWˇ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy co następuje: 1. Art. 21. 1. (96) Wolne od podatku dochodowego są: (...) 40b) (135) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10, 2. Z kolei ustęp 10 mówi, że: 10. (208) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b. Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana. 3. No i wreszcie: Art. 35. (465) 1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 1) (466) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów Z tego wywnioskowałem (i mogę się mylić, jeśli tak to mnie poprawcie), że: wg tego co w punkcie 1: Jeśli dostajesz stypednium w danym roku rozliczeniowym takie, że suma stypendiów nie przekroczy 380 miesięcznie czyli 380x12 = 4560 rocznie to nie powinno być podatku ale to tylko z zastrzeżeniem punktu 2 czyli że nie posiadasz innych dochodów wymienionych tam w tych paragrafach. wg tego co w punkcie 2: Ale w ogóle powinniśmy najpierw złożyć Bóg wie jakie podanie, że nie otrzymujemy innych dochodów. wg tego co w punkcie 3: A jak nie złożymy albo jeśli dostajesz więcej niż te 4560 rocznie to szkoła powinna odciągnąć zaliczkę od podatku a co za tym idzie wysłać Ci potem PIT-a Mam nadzieję, że się mylę i ktoś mnie poprawi...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1670


Temat: MARTRANS , ŁUKÓW
OGŁOSZENIE: Otwieram nabór na stanowisko kierowcy międzynarodowego na trasy po Europie &#40;głównie: D,FR,CH oraz do krajów ZSSR &#40;BY, UA, RUS&#41;. &#40;łączna ilość miejsc: 1, lecz może zdarzyć się że będę poszukiwał 2 kierowców&#41;. Podanie poniżej, oraz z 3 ładne screeny z gry &#40;ETS&#41; proszę wysyłać na PW, z nazwą "Kierowca ETS". To czego wymagam: - Relacji z każdej trasy i porządnie wykonanej nie raz mogę przymknąć na to oko. Nie wymagam książki, lecz mądrze napisanej relacji. Nawet krótka może być i ładna. - Samodzielności typu: &#40;przybrudzenie zestawu itp&#41;. - Dyspozycyjności w 3 tygodniach jazdy. - Staranności wykonywanej pracy. - Karty kierowcy. <--- nie obowiązkowe, lecz z czasem będę wymagał zrobienia. -Znajomości pracy na plandekach/chłodniach oraz mile widziane na kontenerach. - Realnej pracy kierowcy <---- nie 30 tys. km miesięcznie ! To co oferuję: - Umowę o pracę na okres 1 miesiąca, po miesiącu albo przedłużenie umowy, albo zwolnienie. - Pracę w zgranym zespole firmowym. - Częste zmiany zestawów, przy dłuższym stażu pracy. - Atrakcyjnych zarobków &#40;1300 zł podstawy + 40 Euro za każdy dzień po za granicami Polski "czas real" na początek, z biegiem czasu wypłata może się powiększyć do 50 Euro za dzień po za Polską, kierowcy wychodzą z wypłatami po &#40;3-7 tys zł w zależności od pracy kierowcy&#41;. - Dość nowoczesnego taboru spełniających normy E3-E5. WZÓR: 1&#41; DANE OSOBOWE: - Imię i Nazwisko kierowcy: - Miejscowość zamieszkania: - Wiek: - Numer GG: 2&#41; DODATKOWE INFORMACJE: - Posiadasz mikrofon i "Skype". 3&#41; DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: - W jakich VS pracowałeś, ile i jaki był powód Twojego zwolnienia. - Na jakich zestawach jeździłeś w VS &#40;marka/model&#41;. - Jakimi naczepami jeździłeś w VS &#40;plandeki/kontener/etc&#41;. - W jakich 3 krajach jeździłeś najczęściej w VS&#39;kach. - W jakich krajach nie byłeś jeszcze wysłany z towarem. 4&#41; Kilka słów na swój temat, oraz przekonaj mnie dlaczego miałbym akurat CIEBIE zatrudnić: ______________________________________________________ Na oferty czekam do &#40;27.09.2010&#41; do godziny 15:00. Proszę się przyłożyć do formularza powyżej i nie pisać innych form niż wyżej napisany wzór. Proszę nie pisać na PW/GG typu "przyjmiesz mnie", od razu taka osoba zostaje skreślona z listy kandydatów... Każdy ma szansę dostania się do firmy, oraz kierowcy którzy kiedyś już pracowali w firmie. Nabór otwieram, lecz nie wiem czy kogoś przyjmę, jeżeli nie będzie dobrych CV i dobrych kandydatów. Pozdrawiam.
Źródło: trucksite.pl/viewtopic.php?t=12237


Temat: Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO)
" />Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych ‟Razem Możemy Więcej” rozpoczyna akcję informacyjną na temat SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH CZY WIESZ, ŻE TWOJE DZIECKO MOŻE MIEĆ TERAPIĘ W DOMU? ŻE JEST TO USTAWOWO ZAGWARANTOWANE? SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE TO SKUTECZNA POMOC DLA ON I WSPARCIE W FUNKCJACH OPIEKUŃCZYCH DLA ICH RODZICÓW. JESLI W UBIEGANIU SIĘ O SUO NAPOTKASZ PROBLEMY - NAPISZ DO NAS. SPRÓBUJEMY TOBIE POMÓC. WSZELKIE DOŚWIADCZENIA OPIEKUNÓW ON POSŁUŻĄ DO SPORZĄDZENIA ANALIZY, KTÓREJ WNIOSKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DECYDENTOM. Dla kogo są specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)? Usługi specjalistyczne są świadczone dla: osób z zaburzeniami psychicznymi(m.in. z upośledzeniem umysłowym, Autyzmem, ADHD) a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych. Zakres SUO obejmuje wiele sfer życia - od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie, przez kontakty w miejscu nauki i pracy, ze społecznoscia lokalna, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pieniedzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, pomoc mieszkaniowa, po koordynowanieprac służb działajacych na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystajaca z usług LISTA USŁUG Gdzie się udać? O specjalistyczne usługi opiekuńcze należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca zamieszkania. Jak to zrobić? I ETAP - Dokumenty: Skompletuj: 1. Skierowanie ( podst. prawna ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.08.115.728 j.t.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.189.1598., z późn. zm.)) - W przypadku usług specjalistycznych zaświadczenie od lekarza specjalisty ( ortopeda, onkolog itp.) o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem rodzaju i ilości godzin (tygodniowo lub miesięcznie) - W przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem rodzaju i ilości godzin (tygodniowo lub miesięcznie) WZÓR 2. Podanie WZÓR 3. Zrób kopię dokumentów II Etap – Złożenie dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej • Na miejscu ( nie musisz być osobiście) pamiętaj: - pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów ; - na kopii dokumentów potwierdź złożenie dokumentów do OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka; • Ustnie Możesz złożyć ustnie prośbę o przyznanie usług . Musisz jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach (jeden dla Ciebie, drugi dla OPS), które powinny być podpisane przez Ciebie i pracownika. • Listem poleconym – przechowuj dowód nadania listu, bo to jest Twój dowód złożenia podania. III Etap –Wywiad środowiskowy - w ciągu 14 dni od złożenia podania pracownik przychodzi do domu. Cel: - 1) ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny (uwaga! dochody rodziny nie odgrywają roli w przypadku ubiegania się o przyznanie usług. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Dochody odgrywają rolę, ale przy ustalaniu odpłatności za usługi), 2) ustalenie warunków organizacyjnych świadczenia usług, 3) ustalenie odpłatności lub zwolnienia z opłat. Przygotuj: - Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności UWAGA: Jeśli podczas wywiadu środowiskowego pracownik ops poprosi o sprecyzowanie jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz wybierz najważniejsze dla siebie punkty z ustawy LISTA USŁUG , pamietajac, by w przypadku osób z zaburzeniami psych. najwiekszy nacisk połozyć na rewalidację. IV Etap - Odpowiedź - tylko decyzja administracyjna na piśmie, tzn. musi zawierać nazwę organu wydającego decyzję, datę miejsce, podstawę prawną , jasne rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie o przysługujących prawie do odwołania, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu wraz z podaniem stanowiska - w decyzji przyznającej specjalistyczne usługi powinna być określona ilość przyznanych godzin miesięcznie oraz wysokość odpłatności. - w ciągu 30 dni, Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi w ustawowym terminie, przysługuje Ci prawo do złożenia zażalenia na postępowanie OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) Jeżeli OPS z powodów niezależnych od niego nie wydał decyzji w terminie (z powodu np. poszukiwania osoby, która ma świadczyć usługi, z powodu ubiegania się o środki na zorganizowanie usług) jest zobowiązany przesłać do osoby zainteresowanej pismo informujące o nowym terminie załatwienia sprawy i podać przyczynę zwłoki. INFORMACJE DODATKOWE Odpłatność: - Usługi specjalistyczne powinny być przyznawane niezależnie od wysokości dochodu, choć dochód jest brany od uwagę przy ustalaniu ewentualnej odpłatności za to świadczenie; - Cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala każdy OPS, na podstawie analizy kosztów ich realizacji. - Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest określana przez władze gminy w drodze uchwały. - Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie wg wskaźników określonych w Rozporządzeniu o specjalistycznych usługach opiekuńczych: WSKAŹNIKI ODPŁATNOŚCI ZA SUO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI I DOŚWIADCZENIAMI. http://www.razem-mozemy-wiecej.com.pl/?page=forum Zarówno złymi jak i dobrymi. Dane i wnioski wynikające z ich analizy przedstawimy w MPiPS. PAMIĘTAJ, ŻE NASZE STOWARZYSZENIE ZAWSZE CHĘTNIE SŁUŻYĆ CI BEDZIE RADĄ I POMOCĄ. BO RAZEM MOZEMY WIĘCEJ! www.razem-mozemy-wiecej.com.pl
Źródło: beta.forum.ngo.pl/viewtopic.php?t=1255